Tag Archives: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ริมคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำทานมอบสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้เยอะมาก เหมาะสมกับการพักผ่อน   สมัยเก่าเป็นวัดที่เสื่อมโทรมมากมาย แทบจะไม่เหลือโครงเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และก็พระยาราชการรบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) และก็วัดโปรดเกศเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เสื่อมโทรมมากมาย ท่านทั้งคู่มีใจเชื่อถือในศาสนาพุทธและก็อยากสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์จึงได้ซ่อมแซมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้เกิดความสวยงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการรบ วัดปริวาสมีงานเทศการที่มีเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธนำไปสู่มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อย จึงได้ตัดคำว่า ราชการรบ ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะแทบจะไม่ให้มองเห็น จึงมีชื่อเสียงติดปากกันต่อมาเรื่อยว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี พระอุโบสถหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำกล่าวสอนของพระพุทธเจ้า ภายนอกพระอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่ฉีกแนว เป็นศิลป์นานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น ทวยเทพ นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ และก็ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของพระอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ และก็รูปปั้นต่างๆทั้งยังสมัยก่อน และก็ยุคใหม่ ทำขึ้นเพื่อดึงดูดให้ประชากรนชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญ และก็ได้ชมประติมากรรมที่งดงามของสถานที่วัตถุของสงฆ์ปริวาสนี้ด้วย