Tag Archives: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดที่ความคุ้มราคา เอาไปใช้คุณประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความอาลัยรูปแบบใหม่ที่ หรีด ณ วัด พึงใจพรีเซ็นท์ เป็นการออกแบบโดยการนำสิ่งของอย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้เบื้องต้นในชีวิตทุกคนมาดัดแปลงแล้วก็พัฒนาให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน ทั้งยังในด้านสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่สลายตัวยาก แล้วก็ด้านคุณภาพชีวิต เพราะเมื่อเสร็จสมบูรณ์พิธีสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด คนที่ขาดแคลน หรือคนที่อยากต่อได้ด้วยเหมือนกัน พวงหรีดช้อนของเรา มีให้ทุกคนเลือกถึง 8 รูปแบบ แต่ละแบบถูกประดับด้วยช้อนกลางสแตนเลสอย่างยอดเยี่ยม จำนวน 40 คัน งาม ล้ำสมัย เป็นผู้แทนแสดงความอาลัยผู้ล่วงลับได้อย่างสมเกียรติทีเดียว